Thomas Tipton


*18 November 1926, † 22. September 2007